Jak przełożyć szachy na biznes?


Szachy to gra niezwykła, dzięki której rozwijamy wiele umiejętności przydatnych w życiu.  Szachy to gra logiczna, w której istotną umiejętnością jest myślenie strategiczne i planowanie. Te umiejętności odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w życiu pojedynczego człowieka, ale także w życiu różnych organizacji lub firm.

Kluczem do przełożenia gry w szachy na biznes jest właśnie wykorzystanie szachowych strategii do zarządzania nim.  Szachy uczą planowania na kilka kroków do przodu, przewidywania wydarzeń i myślenia strategicznego, a to jest niezbędne każdemu przedsiębiorcy.  Przewidywanie szans i zagrożeń, zachowań konkurencji – to jest podstawa do podejmowania mądrych i uzasadnionych decyzji biznesowych oraz adaptacji do warunków na rynku. Można powiedzieć, że to jest taka analiza SWOT, ale bardziej rozbudowana – biorąca pod uwagę wiele aspektów i rozpatrująca wiele scenariuszy. Pozwala ona opracować kilka wariantów reakcji na różne wydarzenia.

Istotną kwestią, która stała się moją ideą, jest popularyzowanie gry w szachy i rozwinięcie świadomości na temat korzyści, jakie z niej płyną – począwszy od najmłodszych graczy poprzez młodzież, kończąc na dorosłych i seniorach. Ucząc nasze dzieci królewskiej gry, pomagamy im budować kompetencje, które w dalszym życiu zaowocują dojrzałością, mądrością i opanowaniem. Wpłyną również na większą motywację do realizacji celów i odporność na porażki – bo przecież zdarzają się każdemu.

Pamiętać należy również o tym, że to najmłodsze pokolenie będzie kiedyś kształtowało sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce. Będzie zarządzało firmami, odpowiadało za politykę i rozwój naszego kraju, dlatego kompetencje nabyte teraz są inwestycją na przyszłość.

Na czym więc opiera się przeniesienie tych kompetencji na obszar B2B? Wdrożenie tych kompetencji polega na zamianie taktycznych operacji w strategiczne myślenie, czyli odejściu od schematu, że reagujemy na to, co się dzieje w sposób chaotyczny i nieprzemyślany – na rzecz opracowania strategii i przygotowania firmy na różne scenariusze wydarzeń. Metaforycznie można to porównać do strażaka z gaśnicą, który jest gotowy do gaszenia każdego rodzaju pożaru. Bo pożary będą się pojawiać zawsze – i to jest jasne. Jednak większość organizacji wchodzi tylko w strategię pt. „gaszenie pożarów”, czyli po prostu reagują na to, co się dzieje.

Planowanie, przewidywanie i tworzenie strategii jest zupełnie innym rodzajem działania. I trzeba tu mieć również świadomość, że to działanie będzie się zmieniać w trakcie upływu czasu. Ale to nie wpływa na jego skuteczność, ponieważ nawet jeśli zrealizujemy 70-80% – to wciąż jest lepszy rezultat niż 100% gaszenia pożarów, zgodnie z zasadą „good enough”. Sytuacje nieprzewidywalne zawsze mają miejsce. Na przykład „czarne łabędzie” w zakresie zarządzania, tzn. wydarzenia, które są mało przewidywalne, a mają ogromne skutki, jak chociażby atak na World Trade Center czy obecnie Corona Wirus.

Nauka gry w szachy i ciągłe jej doskonalenie to wielka szansa dla Polaków. I nie chodzi tu o to, aby stawać się mistrzem świata, ale o to, by osiągać swoje szczyty/cele – niezależnie, co nimi jest – poprzez umiejętność planowania, która jest niezwykle istotna w XXI wieku, a większość ludzi niestety nie planuje swoich działań. Już samo to sprawia, że wysuwamy się na czołówkę i mówię to na podstawie własnego doświadczenia. Powrót do prostych kompetencji – czyli planowania, zarządzania ryzykiem i przewidywania na kilka kroków do przodu – sprawia, że wysuwamy się na „czoło peletonu”, przed całą resztą, która żyje i funkcjonuje “tu i teraz”. Życie “tu i teraz” jest niezwykle ważne, bo oczywiście trzeba umieć korzystać z chwili. Równolegle do tego posiadanie planów długoterminowych, np. 2-letnich i podzielenie tego na plany roczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe i dzienne sprawia, że z większą łatwością realizujemy swoje zamierzenia, cele i marzenia. Jesteśmy w stanie rozpisać sobie większe cele na kolejne etapy do zrealizowania. A gdy jesteśmy w stanie je rozpisać, nabierają one realnych kształtów i są możliwe do zmierzenia i porównywania efektów. Jak widać, działa to w obszarze zarówno prywatnego życia, jak i w sferze biznesu.


Szach-mat!


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *