Zarówno metoda OKR jak i metoda SMART mają na celu to, aby plany i marzenia, jakie snujemy, udawało się przekuć w rzeczywistość. Planowanie samo w sobie nie jest kluczem do sukcesu. Aby działać efektywnie i osiągać zamierzone cele w odpowiednim czasie, do planowania należy podejść systemowo.

Metoda SMART

Metoda SMART jest bardzo dobrze znana nie tylko specjalistom od zarządzania. Zakłada ona, że cele, które chcemy osiągnąć, powinny charakteryzować się tym, że są:

  • Specific (Sprecyzowane), a więc bardzo jasno określone. Im bardziej konkretne, tym lepiej. Chcemy wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w jakiejś dziedzinie? Zamiast mglistych założeń, że poczytamy co nieco na dany temat, wynotujmy sobie szczegółową listę lektur do przeczytania, stron internetowych do odwiedzenia i zagadnień do zgłębienia.
  • Measureable (Mierzalne), czyli takie, których postęp łatwo da się zmierzyć, na przykład poprzez podanie konkretnych liczb (np. „W tym miesiącu przeczytam 4 książki na ten temat).
  • Achieveable (Osiągalne) – snucie wielkich planów jest ok, ale dopóki nie mamy środków lub czasu na ich realizację, pozostaną jedynie w sferze marzeń.
  • Relevant (Istotne), ale istotne dla Ciebie. Jeśli będziesz próbować zrealizować plan, który jest w swej istocie niegodny z Twoja naturą, potrzebami czy przekonaniami, lepiej od razu daj sobie z tym spokój.
  • Time-bound (Określony w czasie) – ustalenie z samym sobą deadline’u na realizację daje motywacyjnego kopa do działania i pomaga w walce z prokrastynacją.

Metoda OKR

OKR to skrót od angielskiej nazwy tej metody – Objectives and Key Results, czyli cele i kluczowe rezultaty. Składają się na nią jedynie dwa elementy: określenie celu, jaki się chce osiągnąć oraz określenie kluczowego rezultatu, który – kiedy zostanie osiągnięty – będzie świadczył o wypełnieniu zadania.

SMART a OKR – podobieństwa

Obie te metody łączy to, że mają za zadanie wyznaczenie celu do osiągnięcia i zbudowanie struktury, dzięki której mierzenie postępów w realizacji zadania będzie łatwe i przejrzyste. Zarówno OKR jak i SMART stawiają na przejrzystość i konkretność. Unikanie rozmytych kategorii i niejasnych zamiarów to w przypadku obu tych sposobów podstawa. Obie również nadają się do zastosowania zarówno w warunkach biznesowych, jak i osobistych. Charakterystyczne dla OKR i SMART jest także to, że oba narzędzia są mierzalne, a ustalone z ich użyciem cele możliwe do osiągnięcia i określone w czasie.

Różnice

Pomimo tego, że w swojej istocie oba narzędzia mają te same bazowe pryncypia, to jednak różnic miedzy nimi nie brakuje. OKR to metoda idealnie nadająca się do zastosowania w dużych przedziałach czasowych (na realizację celów, które się przy jej użyciu ustala, przeznacza się zazwyczaj minimum kwartał). SMART to z kolei narzędzie służące w gruncie rzeczy do strukturyzacji celów. Wielu specjalistów twierdzi, ze metoda OKR jest prostsza we wdrożeniu i lepiej nadaje się do realizacji bardziej ambitnych zamierzeń, gdyż daje możliwość ich rozbudowywania i dywersyfikowania.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *