Podstawą skutecznej strategii jest analiza | Strategy Monday ep. 63

Podstawą skutecznej strategii jest analiza

Strategie szachowe wykorzystywane są w dzisiejszych czasach w wielu dziedzinach życia. Swój udział mają zarówno w strategiach i naukach politycznych, jak i w biznesie. Wykorzystanie strategii szachowych w biznesie przekłada się głównie na analizę warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego szans i zagrożeń oraz konkurencji i polega na opracowaniu długoterminowej strategii działania firmy. Szczegółowo analizuje się wtedy mocne i słabe strony firmy, a także środowisko konkurencji i przewiduje się działania na kilka kroków do przodu. Specyfika strategii szachowych polega na tym, że szachista nie tylko myśli o kilku krokach do przodu, ale także o tym, jak zachowa się jego przeciwnik. Dzięki temu opracowuje plan reakcji na zmieniające się okoliczności i tworzy  tzw. drzewo wariantów w nomenklaturze szachowej, a w biznesie powiemy – analizę scenariusza.

Opracowywanie kilku scenariuszy daje wielką przewagę firmie, ponieważ przygotowuje ją na zmiany pojawiające się na rynku. Podstawą dobrej strategii jest analiza, a dobra analiza powinna być oparta na poprzednim okresie np. 2019 roku. Bez tego można powiedzieć, że strategia będzie wróżeniem z fusów.

Opracowanie strategii nie gwarantuje jej całkowitej realizacji, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy. I nie należy się tu nastawiać, że ona zawsze będzie wykonana w 100%. Dobrym założeniem jest realizacja 70-80% strategii, natomiast pozostałe 20-30% jest tym elementem nieprzewidywalnym – gaszeniem pożarów. To logiczne podejście i eliminacja nieprzemyślanych zachowań. Firma musi być jak strażak – przygotowana do gaszenia pożarów, bo takie będą się niestety zdarzać.

Ze strategii szachowych warto korzystać nie tylko na wysokich szczeblach menadżerskich, ale także na średnich i niższych.  Bo to właśnie pracownicy średniego i niższego szczebla mają bezpośredni kontakt z klientem, a to oznacza, że posiadają w tym zakresie największą wiedzę.

Czasem wydarza się coś nieprzewidzianego, co ma ogromny wpływ na dalsze życie i funkcjonowanie firmy. W biznesie nazywa się to „czarnym łabędziem”. Zjawisko to zostało opisane w książce N.N. Taleba „Czarny Łabędź”. I tak samo jak szachy mają swoją dozę nieprzewidywalności, tak jest również i w biznesie. Nie wszystko możemy przewidzieć. Zawsze jest więcej scenariuszy, niż zakładamy. I tak jest w szachach – jeszcze nikt nie obliczył wszystkich możliwych pozycji na szachownicy. I to jest właśnie niesamowite, że możemy się inspirować szachami.

Grając w szachy i czerpiąc z nich, uczymy się również zarządzania sobą w czasie. To niezwykle istotna umiejętność w dzisiejszych czasach, którą można przełożyć na zarządzanie przedsiębiorstwem. Przekłada się to na zmianę spojrzenia – z taktycznego na taktyczno-strategiczne. Chodzi tu o opracowanie i wdrożenie długofalowego planu dla działalności firmy, opartego zarówno na taktyce, jak i strategii (np. planu 3-letniego).

Pamiętać tu jednak należy, że strategia będzie się zmieniać wraz ze zmianą warunków panujących na rynku, a my możemy przewidzieć 70-80% tych zmian. Pozostałe 20-30% stanowi niewiadomą, której trzeba być świadomym, zarządzając przedsiębiorstwem. I na tę pozostałą część będziemy reagować na bieżąco – właśnie jak ten strażak gotowy do gaszenia pożaru.

Obserwując zainteresowanie szachami na świecie, zauważyć należy, że szczególnie wielką popularnością cieszą się one w Rosji. To kraj, gdzie w praktyce – zarówno w polityce, jak i w zarządzaniu wielkimi przedsiębiorstwami – stosuje się taktyki szachowe. W kraju tym cały system edukacji oparty jest na szachach, dzięki czemu dzieci od najmłodszych lat uczą się gry i strategii. Są więc ważnym elementem edukacji, zarówno pod kątem matematycznym, jak i pod kątem kształtowania pewnych postaw – czy to strategicznych, czy społecznych.

Ponadto, strategie szachowe można również zauważyć w polityce i w biznesie. Zarówno Rosja, jak i inne kraje, które stoją szachami, podejmują charakterystyczne dla strategii szachowych decyzje. Oczywiście, dla innych krajów mogą one być niewygodne albo niezrozumiałe, ale dla nich stanowią decyzje strategiczne – z ich punktu widzenia.  Decyzje te zapewniają ochronę interesów ekonomicznych, politycznych i militarnych każdego z tych krajów.

Tak więc można powiedzieć, że umiejętność gry w szachy przydaje się w każdym obszarze życia. Zarówno w życiu prywatnym, jak i w świecie biznesu oraz polityki.

Praktyka strategii szachowych polega na ich ciągłym testowaniu i ćwiczeniu. Można się do tego przygotować, biorąc udział w szkoleniach albo warsztatach, na których każdy uczestnik zapoznaje się z ich tematyką. Dzięki diagramom i schematom szachowym, wiedza przekazywana jest w sposób obrazowy, a główną myślą przewodnią jest zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Odpowiedź na dobrze zadane pytanie może czasem zaważyć na przyszłości każdego z nas. Wśród takich właśnie strategicznych pytań, wskazać można jedno z najważniejszych, które każdy człowiek i przedsiębiorca powinien sobie zadawać każdego dnia: Czy ta decyzja, którą właśnie podejmuję, przyniesie mi oczekiwaną korzyść w przyszłości?

Uczmy się więc gry w szachy i czerpmy możliwie najwięcej ze strategii szachowych. Dzięki temu łatwiej nam będzie zadbać o przyszłość naszą, naszych bliskich, a w szerszym kontekście również naszych firm i w końcu kraju.

Szach-mat!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mam Dla Ciebie PREZENT!
Wykonaj Pierwszy Ruch.

Strategia w biznesie!
Zapisz się do strategicznego newslettera!

Moje publikacje w Twojej skrzynce plus darmowy fragment
mojej książki dla czytelników newslettera. Zapisz się już
dziś i wykonaj swój Pierwszy Ruch!