Jak strategiczne myślenie może zapobiec pożarom w Twoim biznesie?

Cześć, nazywam się Michał Kanarkiewicz. Daj mi 5 minut, a przedstawię Ci 2 programy szkoleniowe, które podniosą efektywność i zadowolenie z pracy Twojego zespołu.

Czas najwyższy na wdrożenie schematów działania najlepszych szachistów w Twojej firmie... Czas na naukę myślenia strategicznego!

Myślenie strategiczne jest bardzo ważne. Kiedy rozmawiam z uczestnikami moich szkoleń, często przyznają mi się do pewnych sekretów. Okazuje się bowiem, że najczęściej pracownicy planują swoje działania maksymalnie na 1 dzień wprzód. Zdarza się tak, że cały dzień mija im na odpisywaniu na maile, a przecież mogliby się zająć zadaniami, które przyniosłyby im znacznie lepsze rezultaty finansowe, np. rozmowami sprzedażowymi. Oznacza to, że:

działają w chaosie i pod wpływem impulsu

nie widzą szerokiej perspektywy

nie mają klarownej wizji tego, do czego dążą

nie wiedzą, PO CO coś robią

są ciągle podenerwowani i rozproszeni

Takie praktyki przekładają się na ogromny stres, słabą atmosferę w pracy oraz niską efektywność.

Jak bowiem spokojnie pracować, gdy ciągle gasi się mniejsze lub większe pożary w swoim otoczeniu?

Nie pozostaje to bez wpływu na osłabienie kondycji finansowej firmy.

Znalazłem na to sposób!

Nauczę Twoich pracowników i managerów zwycięskich strategii najlepszych szachistów oraz nauczę ich myślenia strategicznego

Czy zdarzyło Ci się patrzeć kiedyś na ludzi w swoim zespole i zadawać sobie pytania:

Pewnie TAK, ale… gdy zwiększą swoje kompetencje myślenia i działania strategicznego, takie pytania nigdy więcej nie pojawią się w Twojej głowie.

Chcę Ci zaproponować zamknięte szkolenie z myślenia strategicznego dla Twojego zespołu.

FIRMY, KTÓRE POZNAŁY TAJEMNICE STRATEGII W BIZNESIE, KORZYSTAJĄC Z MOICH USŁUG, TO MIĘDZY INNYMI:

Na moich szkoleniach myślenia strategicznego, priorytetem jest praca warsztatowa uczestników.

Zobacz, który będzie najlepszy dla Twoich zespołów:

Stosowane Metody

Pracy

Metody pracy na szkoleniach

Wierzymy w metodę, która jest nauką przez doświadczenie – opiera się na opisanym przez Davida Kolbe’a pełnym cyklu uczenia się osób dorosłych. Bazując na tym cyklu, proponujemy uczestnikom przejście przez następujące etapy procesu uczenia się. Nauka przez doświadczenie jest najbardziej efektywną i trwałą metodą uczenia się, którą w naturalny sposób wszyscy praktykujemy na różnych etapach życia.

Proponowane formy pracy

Praca w małych grupach,

case study – uczestnicy wspierani przez trenera wymieniając się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami wypracowują i ćwiczą możliwe rozwiązania bieżących trudności,

Mini „buddy coaching”

Uczestnicy wymieniając się swoimi best practices doskonaląc swoje kompetencje wchodzą jednocześnie w rolę coachów zachowań zgodnych z promowanymi wartościami

Mini improvment sessions

Uczestnicy już w trakcie warsztatu poszukują konkretnych rozwiązań mających na celu doskonalenie ich kompetencji oraz podnoszenie efektywności działania

Mini gry

Uczestnicy pracując w parach projektowych samodzielnie rozgrywają partię poszukując drogi do wygranej

Strategia mistrzów szachowych w Twoim biznesie!

Oferta

Szkoleniowa

Szkolenie

Strategic Thinking Intensive
Celem warsztatu jest zdobycie praktycznych umiejętności budowania strategii oraz strategicznego myślenia. Uczestnicy mają okazję poznać i przećwiczyć techniki i narzędzia wyznaczania strategii oraz jej realizacji w różnych scenariuszach biznesowych. Podzieliłem go na 4 moduły:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:
 • Znają i potrafią zastosować w praktyce wskazówki odnośnie zarządzania strategiami
 • Znają i potrafią zastosować w praktyce metody i narzędzia budowania strategii
 • Znają i potrafią zastosować w praktyce narzędzia budowania współzależności między dostępnymi elementami
 • Znają i rozumieją sposoby podejścia do podejmowania decyzji
 • Znają i potrafią ocenić opłacalność danej transakcji, korzystając z subiektywnych narzędzi takich jak; przewidywanie planówkonkurencji
 • Znają, rozumieją i potrafią zastosować w praktyce metody i narzędzia wyszukiwania słabości w planach konkurencjioraz tworzyć plany ich wykorzystania

Oferta

Szkoleniowa

Szkolenie

Three Moves Ahead
Każdy pracodawca wymaga efektywności od pracownika. Jak więc nauczyć pracowników wyznaczania celów i ich realizacji? W trakcie warsztatu „Three Moves Ahead” uczestnicy uczą się technik i narzędzi efektywnego zarządzania sobą w czasie oraz planowania na kilka ruchów do przodu. Podzieliłem go na 4 moduły:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią zastosować w praktyce wskazówki odnośnie planowania
 • Znają i potrafią zastosować w praktyce metody i narzędzia planowania
 • Znają i rozumieją sposoby efektywnego wyznaczania celów
 • Znają i rozumieją korzyści zarządzania sobą w czasie
 • Znają, rozumieją i potrafią zarządzać ryzykiem przy wyznaczaniu celów