4 aspekty zaniedbywane w trakcie wyznaczania celów biznesowych

Cele są integralną częścią naszego życia i w pewnym sensie bez nich jesteśmy jak żeglarz, który płynie statkiem bez kompasu. To cele wyznaczają nam kierunek, dzięki nim wiemy, dokąd zmierzamy, gdzie chcemy dotrzeć.

Wyznaczanie celów biznesowych i strategicznych to kluczowy proces, który może znacząco wpłynąć na sukces organizacji. Dlatego temu tematowi poświęciłem cały rozdział w mojej książce. Jednocześnie poza bardziej znanymi aspektami wyznaczania celów, jak ich mierzalność czy terminowość, istnieją też takie, które są często zaniedbywane. W tym artykule opisuję cztery z nich.

Zaangażowanie pracowników

Wyznaczanie celów biznesowych i strategicznych nie powinno być procesem jedynie zarządu lub kadry kierowniczej. Warto zaangażować wszystkich pracowników na różnych poziomach struktury, ponieważ ich wkład i zrozumienie celów mogą znacząco wpłynąć na osiągnięcie sukcesu.

Zdarza się, że to, co jest priorytetem firmy, nie zawsze jest tak odbierane przez jej pracowników. Istotnym krokiem jest zatem wyodrębnienie kilku najważniejszych celów, które chcemy osiągnąć, oraz umożliwienie pracownikom podzielenia się swoją perspektywą na każdy z nich. Na tej podstawie wybiera się działania, które wdrożone zmaksymalizują szansę, że wszyscy pracownicy będą nie tylko o celach wiedzieć, ale też je rozumieć i co najważniejsze – faktycznie realizować.

Skoncentrowanie się na długoterminowych celach

W procesie ustalania celów biznesowych często dominują cele krótkoterminowe, takie jak zysk w danym kwartale. Jednak organizacje powinny również się skupić na długoterminowych celach strategicznych, które pomogą im utrzymać trwałą przewagę konkurencyjną.

Ma to ogromne znaczenie, nawet jeżeli pracujemy na podstawie bardzo po­pularnych ostatnio tzw. metodyk zwinnych, agile’owych. Chociaż zapewniają one elastyczność działań bieżących, to wciąż właśnie precyzja w celach oraz perspektywa długoterminowa pomagają nam zdecydować, co robić dalej, a co odpuścić.

Dlatego aby w ogóle mieć szansę na realizację strategii – konieczne są cele strategiczne. Zresztą już z samej ich definicji możemy wnioskować, że są kluczowe, fundamentalne dla funkcjonowania naszej działalności. Inaczej będziemy jak wspomniany na początku żeglarz bez kompasu, więc trudno nam będzie osiągnąć zadowalający końcowy rezultat. I nie jest aż tak istotne, jaką metodę wybierzemy – czy to będą KPI, czy coraz bardziej popularne OKR-y – już sam proces wyznaczania celów jest istotny.

Monitorowanie i dostosowywanie

Wielu liderów organizacji skupia się na ustalaniu celów, ale zaniedbuje proces monitorowania postępów i dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych. Tymczasem regularne przeglądy celów i dostosowywanie do nich taktyki są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.

Moim zdaniem na poziomie pojedynczych kroków prowadzących do zre­alizowania strategii (czyli na poziomie taktycznym) trzeba być elastycznym, by móc się adaptować do zmieniających się okoliczności. Zwłaszcza w dzisiejszym, coraz szybciej rozwijającym się świecie.

Pomiar wskaźników jakościowych

Często skupiamy się na ilościowych wskaźnikach sukcesu, takich jak przychody czy zyski, ale pomijamy wskaźniki jakościowe, które mogą mieć ogromne znaczenie dla długoterminowego sukcesu. Na przykład satysfakcja klientów, lojalność pracowników i innowacje są trudne do zmierzenia, ale mogą znacząco wpłynąć na wyniki organizacji.

Jednak „trudne” nie jest tożsame z „niemożliwe”. Aby prowadzić pomiar wskaźników jakościowych, warto wprowadzić w firmie wyznaczanie celów za pomocą OKR-ów, czyli Objective Key Results (szerzej opisuję tę metodę wyznaczania celów w książce).

Pomiary może nam ułatwić narzędzie Betterworks pomagające obserwować postępy prac bez maili i spotkań, które są niekiedy zmorą korporacji. Ważniejsze jest, by każdy pracownik wypełniał OKR-y. Menedżero­wie analizują cele i ustalają ze swoimi zespołami, co mają do zrobienia. Na końcu każdy określa cele indywidualne. Dzięki temu w organizacji panuje pełna transparentność i wszyscy mają wgląd w działania innych osób. Rezultatem jest również zaangażowanie pracowników w proces, co – jak pisałem wcześniej – także jest istotne.

Podsumowanie

Wyznaczanie celów biznesowych to gra, która wymaga strategii, zaangażowania i elastyczności. Jak w szachach – kluczem do sukcesu jest myślenie do przodu, przewidywanie ruchów konkurencji i dostosowywanie się do zmiennych warunków. Zaangażowanie pracowników, skupienie się na długoterminowych celach, monitorowanie postępów i pomiar wskaźników jakościowych to kluczowe elementy strategii biznesowej, które mogą pomóc Ci osiągnąć zwycięstwo na konkurencyjnym rynku.

Chcesz jeszcze lepiej wyznaczać cele biznesowe i przekładać je na realne efekty? Poznaj strategie szachowych mistrzów i wdrażaj je w swoim biznesie. Zrobisz to razem z moją bestsellerową książką, która jest obecnie dostępna w zaktualizowanej wersji II wydania. Więcej dowiesz się pod tym linkiem lub klikając w przycisk poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mam dla Ciebie PREZENT!
Wykonaj Pierwszy Ruch.

Strategia w biznesie!
Zapisz się do strategicznego newslettera!

Moje publikacje w Twojej skrzynce plus darmowy fragment
mojej książki dla czytelników newslettera. Zapisz się już
dziś i wykonaj swój Pierwszy Ruch!